Реализирани проекти

"Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Детство" гр.Сливен
„Изпълнение на мерки по енергийна ефективност във връзка с реализиране на национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен – бл. 15 на жк. „Сини камъни“, гр. Сливен
Изграждане на събирателна улица с водопровод, каналазация и улично осветление от о.т.1032 на ул. „Георги Сава Раковски“ до о.т. „Великокняжевска“ в ЦГЧ на гр.Сливен
Централна автогара на гр.Сливен
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.Сливен, ул. " Г.С.Раковски" № 21 по проект " Енергийно обновяване на българските домове" по оперативна програма " Регионално развитие" 2007-2013 г.
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.Сливен, ул. " Драган Цанков" № 5 по проект " Енергийно обновяване на българските домове" по оперативна програма " Регионално развитие" 2007-2013 г.
Център за социални услуги „Майка и бебе“
"Агроцентър на ТД "ВИОАЛА-АЕ" ООД в поземлен имот XXI, м. "Пандар бунар", землището на гр. Сливен"
Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.Нова Загора, кв.Загоре блок 9
Сграда със смесени функции гр. Сливен, ЦГЧ, "ул. Славянска"
Сграда със смесени функции гр.Сливен, ЦГЧ, "ул.Лъдженска"
Сграда със смесени функции гр.Сливен, кв.Българка
Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Бизнес Инкубатор“, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк“
Хотелски комплекс „Парк Хотел Изворите“
Изграждане на лекоатлетическа писта на стадион „Хаджи Димитър“ гр.Сливен
„Изграждане на мултифункционална спортна зала“, кв. 20, гр. Перущица
Жилищна Сграда с магазини, гр.Сливен "ул.Железни Врата"
Сладова база за зърно, с.Гълъбинци, общ.Тунджа
Меню