ЗА НАС

СД „Берко 90- Берковски и сие“ е строителна компания с дългогодишна история в строителния сектор. Регистрирана на 12.06.1990г., повече от 3 десетелития компания е изпълнявала обекти от промишлено, жилищно, обществено строителство, транспортна инфраструктура, текущ и основен ремонт на пътища, благоустройсвена и енергийна инфраструктура. С дългогодишния си опит в сферата на строителството и широк екип от технически специалисти, компанията успява да бъде устойчив и коректен партньор в различни типове обекти. 

Меню