Мощности

 • ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД И БАЗА 1

  Местоположение: гр. Сливен, бул. Цар Симеон

 • ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД,БАЗА и РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА

  Местоположение: гр. Котел, бивш аграрно-промишлен комплекс

 • АСФАЛТОВА БАЗА

  Местоположение: гр. Котел

  Модел: HAREX AP-M1000

  Капацитет: 100 т/ч

 • ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД И БАЗА 2

  Местоположение: гр. Сливен, Промишлена зона

 • ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ И РАБОТИЛНИЦА

  Местоположение: гр. Котел, бивш аграрно-промишлен комплекс

 • КАРИРЕРА ЗА ДОБИВ И ПРОИЗВОДСТВО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ:

  Местоположение: м-т Лахъма, общ.Котел

  Механизация:

  • Мобилна роторна трошачка TEREX I-130RS с капацитет 400т/ч
  • Мобилна пресевна инсталация TEREX FINLAY 694 с капацитет – 300т/ч
Меню