Дейности

Производство и продажба на асфалтови смеси и инертни материали

Строителство на сгради и съоръжения (Високо строителство)

Благоустройство

Инфраструктурно строителство

Проектиране и инженеринг

Текущо и зимно поддържане на пътища и съоръжения

Меню